THEOLOGIE / KERKGESCHIEDENIS ; THEOLOGY / CHURCH HISTORY


Terug naar Homepage

 - 800 Jahre Franz von Assisi. Franziskanische Kunst und Kultur des Mittelalters.
Paperback / Softcover. 25 x 21 cm. XXVIII, 775 Seiten. Mit zahlreichen Abbildungen, mit 2 ausklappbaren Karten. Krems-Stein, Niederösterreichische Landesausstellung, 1982. GUTER ZUSTAND  

15,00 Euro

Bestellen/Order
ABELS P,H,A.M & WOUTERS A.P.F.  - Classicale Acta VII, 1573-1620, Provinciale synode Zuid-Holland Classis Delft en Delftland 1572-1620 [RGP kleine serie 93].
Instituut voor de Nederlandse geschiedenis, 2001. In groen verguld linnen gebonden. Hardcover. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

20,00 Euro

Bestellen/Order
ACHTERHUIS, HANS / SPERNA WEILAND, JAN / TEPPEMA, SYTSKE / VISSCHER, JAQUES  - Denkers en religie. Kritiek, traditie en nieuwe orientatie in de twintigste eeuw. isbn 9789085710806
Diemen, Veen, 2010. 25 x 18 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. 534 pag. NIEUW BOEK nog verpakt in folie.  

22,00 Euro

Bestellen/Order
ACKERMANS, GIAN.  - Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705).
Amsterdam, Prometeus/Bert Bakker 2003. 23 x 15 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties in z/w. 569 pag. ALS NIEUW  

14,00 Euro

Bestellen/Order
ALBERTS, W. JAPPE. & HULSHOFF, A.L.  - Het Frensweger Handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap. Utrecht. Derde Serie No. 82.
Groningen, J.B. Wolters, 1958. Paperback. Illustr. XXIV, 268 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
ARMSTRONG, KAREN.  - Een geschiedenis van God, vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
Baarn, Anthos, 1995. 24 x 16,5 cm. Paperback. Softcover. 511 pag. Schutblad uitgesneden. GOED EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
AUGUSTINUS, AURELIUS.  - Augustinus uitgaven - Brood om van te leven. Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie.
Damon, 2017. Gebonden met stofomslag. Hardcover. 486 pag. In nieuw staat  

30,00 Euro

Bestellen/Order
AUGUSTINUS, AURELIUS.  - XXII Boecken van de Stadt Gods. Begrijpende de beginselen en voortgang der zelver. als mede de verdediginge der christelijke religie tegen de doolingen en lasteringen der heydenen, Ketteren, en andere vyanden van Gods kerke.
Amsterdam, Ioost Hartgers, 1646. 28 x 19 cm. In verguld halflinnen gebonden met gemarmerde platten. Hardcover. Met frontispiece. Vijf delen (Stucken) in één band. GOED EXEMPLAAR  

250,00 Euro

Bestellen/Order
AUKES H.W.F. & TITUS BRANDSMA.  - Het leven van Titus Brandsma.
Utrecht, Het Spectrum, 1985. Derde druk. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Met foto's. 347 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
BAARS, A.  - Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij Calvijn. isbn 9789043506595
Proefschrift. Kampen, Kok, 2004. Gebonden. 751 pag. ALS NIEUW  

18,00 Euro

Bestellen/Order
BALKE, WILLEM; JAN C. KLOK; WILLEM VAN 'T SPIJKER.  - Theodore de Beze. Zijn leven, zijn werk. isbn 9789043517928
Uitgeverij Kok, 2012. 29,7 x 22,2 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 480 pag. NIEUW BOEK  

13,00 Euro

Bestellen/Order
BANK, JAN.  - God in de oorlog. De rol van de Kerk in Europa 1939-1945. isbn 9789460038068
Balans, 2015. 24 x 15,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. 735 pag. ALS NIEUW  

20,00 Euro

Bestellen/Order
BECCHETTI, LUCA - E.A.  - De geheime archieven van het Vaticaan.
VdH books, 2011. Vierde druk. 30,5 x 30,5 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur. 249 pag. ALS NIEUW  

35,00 Euro

Bestellen/Order
BELL, RUDOLPH M.  - Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid, Italië 1200-1800.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1990. Paperback. Met foto's. 300 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
BERG, CORNELIS REINIER VAN DEN,  - Ds. Johannes Barueth, 1709-1782. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat.
Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 2003. Gebonden (karton). Met illustraties in kleur en z/w. 452 pag. + stellingen. ALS NIEUW 

16,00 Euro

Bestellen/Order
BIESHAAR, W.  - Om te gedenken. Vijf-en-twintig jaar zendingsarbeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's, Zuid-Midden-Celebes
Gereformeerde Zendingsbond zj, 26,5 x 17 cm. In linnen gebonden. Hardcover. Rug verkleurd. Met illustraties in z/w. + achterin een vouwkaart. 220 pag.  

12,00 Euro

Bestellen/Order
BLAAUW, ED / BUTTER , JAN, E.A.  - Heilige Huisjes. Religieus erfgoed in Noord-Holland.
Alkmaar, HCS Media, 2008. 28 x 22,5 cm. Gebonden. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur. 194 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
BLOKKER, JAN, JAN JR. EN BAS. & ISINGS, J.H.  - Er was eens een god. Bijbelse geschiedenis. Met platen van J.H. Isings.
Amsterdam, Contact, 2006. Eerste druk. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in kleur. 272 pag. NIEUW EXEMPLAAR nog verpakt in folie. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
BLOKKER, JAN, JAN JR. EN BAS. & ISINGS, J.H.  - Er was eens een god. Bijbelse geschiedenis. Met platen van J.H. Isings.
Amsterdam, Contact, 2006. Eerste druk. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in kleur. 272 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
BLUYSSEN, JAN & GERARD ROOIJAKKERS.  - God verborgen en nabij. Religie als heilig spel.
Amsterdam, Anthos, 2002. Paperback. 404 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
BOEKE, ENNO.  - Hoogte en diepte. Bijbelse symboliek van dualisme en kringloop.
Wassenaar, Servire, 1969. Gebonden met licht ongave stofomslag. Met illustraties. 231 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
BOETZELAAR VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, DR. C.W. BARON VAN.  - De protestantse Kerk in Nederlandsch-Indië. Haar ontwikkeling van 1620-1939.
Den Haag, Nijhoff. 1947. 25 x 16 cm. In verguld donkergroen linnen gebonden [deels geplastificeerd]. Hardcover. XII, 488 pag. Met een enkele onderstreping.  

15,00 Euro

Bestellen/Order
BOSCH, R.A.  - Het conflict rond Antonius van der Os. Predikant te Zwolle 1748-1755.
Kampen, IJsselakademie, 1988. Paperback / Softcover. 254 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
BOURDALOUE, R.P.  - Exhortations et Instructions Chrétiennes. Tome Premier.
Lyon, Jean-Marie BRUYSET, 1770, 15,5 x 9 cm. Bound in leather [gilt]. 455 pages.  

30,00 Euro

Bestellen/Order
BOURDALOUE, R.P.  - Sermons du père Bourdaloue de la compagnie de Jesus pour l'avent.
Lyon, Jean-Marie BRUYSET, 1750, 15,5 x 9 cm. Bound in full leather. With portrait. xxvij, 498 pages.  

30,00 Euro

Bestellen/Order
BRANDSMA, TITUS - MEIJER, BROCARDUS.  - Titus Brandsma.
Bussum, Paul Brand, 1951. In linnen gebonden. Hardcover. 480 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
 - Broere's Dithyrambe op het Allerheiligste, toegelicht door J.C. Alberdingk Thijm, S.J.
Amsterdam, R.K. Boek-Centrale, 1917. Tweede uitgave. Linnen. Met afbeelding. 116 pag. 

15,00 Euro

Bestellen/Order
CATHARIJNECONVENT UTRECHT.MUSEUM  - Anderhalve eeuw gereformeerden, 1834-1984.
UTRECHT, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, 1984. 4to. Paperback. Softcover. Met foto's. 113 pag 

10,00 Euro

Bestellen/Order
CATHARIJNECONVENT UTRECHT.MUSEUM  - Ketters en Papen onder Filips II. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de 16de eeuw.
Tentoonstelling Het catharijneconvent, Utrecht, 1986. 29,5 x 21 cm. Paperback. Met illustraties. 184 pag. * De eeuw van de Beeldenstorm.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
CHRISTIAN REFORMED CHURCH  - Psalter Hymnal Including the Psalms, Bible Songs, Hymns, Ecumenical Creeds and Doctrinal Standards of the Christian Reformed Church in North America.
CRC Publications, 1988. 23,5 X 16 cm. Hardcover. 1100 pages. NEAR FINE COPY  

28,00 Euro

Bestellen/Order
CLAES, JO; CLAES, ALFONS; VINCKE, KATHY.  - Beschermheiligen in de Lage Landen.
Leuven, Davidsfonds - Uitgeverij Ten Have, 2006. 24 x 16,5 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties in kleur en z/w. 381 pag. NIEUW EXEMPLAAR 

12,00 Euro

Bestellen/Order
CLAES, JO; CLAES, ALFONS; VINCKE, KATHY.  - Sanctorum. Heiligen herkennen.
Leuven, Davidsfonds - Uitgeverij KOK, 2002. 24 x 17 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties in kleur en z/w. 296 pag. NIEUW EXEMPLAAR 

12,00 Euro

Bestellen/Order
CLAES, JO; A. CLAES; K. VINCKE.  - Geneesheiligen in de Lage Landen.
Leuven / Kampen, Davidsfonds / Uitgeverij Kok, 2005. Tweede druk. Paperback / Softcover. 24 x 17 cm. Met illustraties in kleur en z/w. 334 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

13,00 Euro

Bestellen/Order
CLAES, JO; A. CLAES; K. VINCKE.  - De Twaalf. Apocriefe verhalen over de apostelen.
Leuven, Davidsfonds, Ten Have, 2006. 24 x 17 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties in kleur. 267 pag. NIEUW EXEMPLAAR [ Met afbeelding ]  

11,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
COMENIUS, JOHANNES AMOS.  - Via Lucis. De weg van het licht.
In de Pelikaan: Amsterdam, 1992. 26 x 18 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. 183 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
CORNELISSEN, MAX M.P.  - Purper en preken rond Purmer en Beemster. Eerste deel. Geloven en kerken in een stukje Waterland.
Purmerend, Nooij's. 1976. Linnen met stofomslag. Met foto's. 375 pag.  

15,00 Euro

Bestellen/Order
DALMATIUS VAN HEEL, PATER.  - De minderbroeders te Gouda. Deel I: 1418-1572 + Deel II: 1633 - 1947.
Gouda, 1947. 23,5 x 16 cm. Oorspronkelijke omslagen. Twee delen: 109 en 218 pag.  

23,00 Euro

Bestellen/Order
DANNEELS, GODFRIED EN ANDEREN  - Bogen tussen hemel en aarde. Markante figuren uit de bijbel.
Leuven, Davidsfonds, 1997. 4to. Linnen met stofomslag. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 128 pag. « NIEUW » 

10,00 Euro

Bestellen/Order
DE MONTARGON, HYANCITHE P.  - Dictionnaire apostolique à l'usage de MM. Les curés des villes et de la campagne, et de tous ceux qui se destinent à la Chaire. Tomes Premier.
Paris, Lottin l'aîné, 1776. 16,5 x 9,5 cm. Hardback. XXX, 623 pages. Ex Library copy. 

24,00 Euro

Bestellen/Order
DEDDENS, D EN M. TE VELDE.  - Vereniging in wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892.
Barneveld, De Vuurbaak 1992. 25,5 x 18 cm. In verguld linnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 221 pag. MOOI EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
DEURSEN, A. TH. VAN.  - Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldebarnevelt.
Franeker, Van Wijnen, 1991. Tweede druk. 23,5 x 15 cm. In linnen gebonden. Hardcover. 472 pag.  

14,00 Euro

Bestellen/Order
DORLANT PIETER.  - Viola Animae. Samenspraak tussen Maria en de ziel over Jezus' bitter lijden.
Tielt, Lannoo, 1954. Met afbeelingen van 15 houtsneden van Jacob Cornelisz. van Oostzanen, drie in kleur. Gedrukt in 826 ex. Attentie: Dit is een van 100 genummerde exemplaren (nummer 88) gebonden in lederen stempelband. Met stofomslag en in doos (doos is licht ongaaf). BOEK IS ALS NIEUW  

45,00 Euro

Bestellen/Order
DOUWES, P.A.C.  - Armenkerk. De hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
Schiedam, Interbook International, 1977. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met foto's. XII, 320 pag. ALS NIEUW 

12,00 Euro

Bestellen/Order
DOZY, R.  - De voornaamste godsdiensten. Het islamisme.
AC Kruseman, Haarlem, 1863. 28 x 18 cm. In verguld halfleer gebonden. Hardcover. Met 12 gelithografeerde illustraties. Xi, 356 pag. Rug hersteld. GOED EXEMPLAAR  

30,00 Euro

Bestellen/Order
DRAYER, M.  - En toch niet verteerd. Uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde kerken sinds 1892.
Kampen, Kok, 1982. 4to. Linnen met stofomslag. Met illustraties. 178 pag. 

14,00 Euro

Bestellen/Order
DREWERMANN, EUGEN.  - Jezus van Nazareth. Bevrijding tot vrede, Geloven in vrijheid. isbn 9789021136691
Zoetermeer, Meinema, 1998. Paperback. Softcover. 447 pag. ALS NIEUW  

17,00 Euro

Bestellen/Order
DUNNEBIER, W.  - Bijbelsch Leesboek in het Bolaaang Mongondowsch. Pinonobatoe'an Ing Kitab Indjil Opat. Inta Sinobatoe.
Amsterdam, Nederlandsch Bijbel Genootschap, 1932. 24,5 x 16 cm. Hardcover (clothbound). Spine is partly discolored. Stamp on titlepage. XI, 324 pages. With 2 coloured maps.  

60,00 Euro

Bestellen/Order
ECK, JOHN VAN.  - In het hart gezien. Geloof en gevoel in het leven van nederlandse gereformeerden, 1602-1744.
Franeker, Van Wijnen, 211. 25 x 17 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 334 pag. NIEUW BOEK  

15,00 Euro

Bestellen/Order
END, TH. VAN DEN.  - Gereformeerde zending op Sumba 1895-1972. Een bronnenpublicatie.
Raad voor zending, 1987. 25 X 17 cm. In verguld linnen gebonden. Hardcover. XIV, 726 pag. + fotokatern. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

20,00 Euro

Bestellen/Order
FAVIE, GERARD.  - Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847-1880. [Proefschrift UvA].
Rotterdam, 1975. 24 x 15,5 c,. Oorspronkelijke omslag. 275 pag. + stellingen. KEURIG EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
FINEGAN, JACK.  - The Archeology Of World Religions. The Background of Primitivism Zoroastrianism Hinduism Jainism Buddhism Confucianism Taoism Shinto Islam and Sikhism
Princeton University Press, 1952. 24 x 16 cm. Hardcover (clothbound) with slightly dam. dustjacket. With illustrations in b/w. xl, 599pp. including Index.  

18,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
GAAIJ FORTMAN, W.F. DE. & BRUIJN, J. DE & BOLLAND, A.A.W. & BRUIJNE, G.A. DE.[RED.] & PUCHINGER, GEORGE.  - Achter den tijd. Opstellen aangeboden aan Dr. G. Puchinger ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
Aca-Media, 1986. 24,5 x 16 cm. In linnen gebonden. Hardcover. 254 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
GARCIA MARTINEZ, FLORENTINO; ADAM VAN DER WOUDE & MLADEN POPOVIC.  - De rollen van de Dode Zee. [ isbn 9789025902919 ]
Kampen, Ten Have, 2013. Derde, herziene druk. Paperback / Softcover. 975 pag. NIEUW BOEK  

15,00 Euro

Bestellen/Order
GEREFORMEERDE ZENDINGSBOND.DE  - Alle volken. Op weg met het Woord in Toradjaland en Kenya.
's-Gravenhage, Van Keulen, z.j. In verguld linnen gebonden. Hardcover. Met foto's. 175 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
GEUNEKE, E.  - De classis Edam 1572-1650. Opbouw van een nieuwe kerk in een verdeelde samenleving.
VU, 2008. 24 x 17 cm. Paperback / Softcover. 478 pag. Proefschrift.  

22,00 Euro

Bestellen/Order
GIBBONS, DAVID.  - Tijdslijn van het geloof. De religies van de wereld.
Amsterdam, University Press, 2007. 35,5 x 25,5 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. Met vouwbladen. 160 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

18,00 Euro

Bestellen/Order
GIELIS, GERT.  - Verdoelde schaepkens, bytenden wolven. Inquisitie in de Lage Landen.
ISBN 9789058265876; Leuven, Davidsfonds, 2009, 413 pag. Paperback / Softcover. Met illustraties in z/w. NIEUW EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
GLORIUS, F.J.J.  - F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugdvereeniging. De zorg voor meisjes met name in het bisdom Breda 1927-1940. Bijdragen tot de geschiedenis van van het Zuiden van Nederland, deel XLVI.
Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1979. Verguld linnen. XVI, 146 pag. Met foto's. MOOI EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
GLYCOLA, D. D.  - De toekomst en het einde uit de Apocalyps.
In linnen gebonden. Hardcover. 32 x 24,5 cm. Met illustraties in z/w. 361 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
GODWIN, MALCOLM.  - Engelen. Een bedreigde soort. isbn 9789059470439
Atrium, 2004. Tweede druk. 24 x 20 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 255 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
GOOSEN, LOUIS.  - Van Andreas tot Zacharia. Thema's uit het oude testament in religie, beelde kunst, literatuur, muziek en theater. isbn 9789061683537
Nijmegen, Sun, 1992. 22 x 17 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties in z/w. 334 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
GROOT, F.G. DE.  - Kerk en S.D.A.P. Het toetreden der Hervormde Predikanten te Amsterdam tot de S.D.A.P.
U. M. Holland, Amsterdam, [1945]. 22 x 15 cm. Oorspronkelijke omslag / Softcover. 16 pag. 

6,00 Euro

Bestellen/Order
GUENéE, BERNARD.  -  Between Church and State. The Lives of Four French Prelates in the Late Middle Ages.
Chicago:, University of Chicago, 1987. 8vo. Cloth with dustjacket. 447 pages.  

12,00 Euro

Bestellen/Order
HAGEN, EDWINA.  - Een meer of min doodlyken haat. Aantipapisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800. isbn 9789077503867
Nijmegen, Vantilt, 2008. 24,5 x 15,5 cm.In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. 314 pag, NIEUW BOEK nog verpakt in folie.  

15,00 Euro

Bestellen/Order
HAMBLIN,WILLIAM J & DAVID ROLPH SEELY  - De tempel van Salomo.
Haarlem, Altamira - Becht, 2007. 24,5 x 19 cm. Paperback met flappen. Softcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 224 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
HAMELSVELD, YSBRAND VAN.  - Bedenkingen van eenen wysgeer over den godsdienst. [ VIER DELEN ]
Utrecht, S. de Waal, 1790 - 1790 - 1802 - 1804. 21,5 x 13 cm. In halfleer gebonden. Hardcovers. Vier delen: X, 452 ; 557 ; XII, 397 ; XIV, 538 pag. COMPLETE SET  

85,00 Euro

Bestellen/Order
HAMELSVELD, YSBRAND VAN.  - Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem.
Amsterdam, Johannes Allart. 1797. 23 x 13 cm. In halfleer gebonden. Hardcovers. Met platen. VII, 548 en 395 pag. Redelijk goede set.  

100,00 Euro

Bestellen/Order
HARDENBERG, H.  -  Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
's-Gravenhage, Zuidhollandsche uitg.mij, 1964. Kunstleer met stofomslag. Met illustraties. 308 pag.  

14,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
HARINCK, GEORGE ; VOS, MARJOLEINE DE.  - Wat eten we vanavond? Protestants! Menukaarten uit de collectie van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme.
Amsterdam, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), 2005. 25,5 x 19,5 cm. Met illustraties in kleur. Linnen met stofomslag. 44 pag. MOOI EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
HARINCK, GEORGE.  - De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940.
Baarn, Ten Have, 1993. 22 x 15 cm.Paperback / Softcover. With an English summary. 468 pag. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. ALS NIEUW  

15,00 Euro

Bestellen/Order
HARRIS, RUTH.  - Lourdes. Geschiedenis van een religieus fenomeen. isbn 9789041403179
Amsterdam, Anthos, 1999. Paperback. Met illustraties. 479 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

14,00 Euro

Bestellen/Order
HASSEL, N. VAN.  - Keur van bloemen uit den Hof van den gelukzaligen pasoor van Ars ( Jean Baptiste Marie Vianney), bijeenverzameld door p. fr. VAN HASSEL, ord. Praed.
Amsterdam, Borg, 1905. Gebonden. 17 x 10,5 cm. 108 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

13,00 Euro

Bestellen/Order
HECKENS, JOSEF U. RICHARD SCHULTE STAADE (HRSG.).  - Consolatrix Afflictorum. Das Marienbild zu Kevelaer. Botschaft, Geschichte, Gegenwart.
Butzon & Bercker, Kevelaer, 1992. 27 x 21 cm. Original - Leinen mit Schutzumschlag. Mit Abbildungen in Farbe und sw. 851 Seien + Beilage. GUTER ZUSTAND  

20,00 Euro

Bestellen/Order
HEERMA VAN VOSS, M.S.H.G. EN ANDEREN.  - Travels in the world of the Old Testament. Studies presented to Professor M.A. Beek on the occasion of his 65th brithday.
Assen, Van Gorcum, 1974. Cloth with dustwrappers. XVIII, 286 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
HEISTERBACH, C. VAN.  - Boek der mirakelen I. Ingeleid en vertaald door G.J.M.Bartelink.
s-Hertogenbosch, Voltaire, 2003. 22 x 14,5 cm. Paperback met flappen. Softcover. 446 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

20,00 Euro

Bestellen/Order
HERWAARDEN, J. VAN  - Santiago de Compostela. 1000 ans de pèlerinage européen. Europalia 85 España..
Bruxelles, Crédit Communal. 1985. 30 x 21 cm. Soft cover/Paperback. With illustrations in color and b/w. 495 pages. Text in French. NEAR FINE COPY  

16,00 Euro

Bestellen/Order
HERWAARDEN, J. VAN  - Santiago de Compostela. Pelgrims door de eeuwen heen.
Brepols, 1985. 25 x 19 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Illustraties. 262 pag. ALS NIEUW  

14,00 Euro

Bestellen/Order
HERWAARDEN, J. VAN  - Santiago de Compostela. Pelgrims door de eeuwen heen.
Brepols, 1985. 25 x 19 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Illustraties. 262 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
HERWAARDEN, J. VAN  - Santiago de Compostela. Pelgrims door de eeuwen heen.
Utrecht, H & S, , 1985. 25 x 19 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Illustraties. 262 pag. Tekst(je) op schutblad. KEURIG EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
HOENDERDAAL, G.J. EN P.M.LUCA.  - Staat in de vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten.
Zutphen. De Walburg Pers. 1982. 200 pag. 26 x 19 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Illustr. Bibliogr. Index. GOED EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
HOET, HOUBRAKEN EN PICART.  - Taferelen der voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament ...... door Hoet, Houbraken, en Picart getekent... in koper gesneden en met beschrijvingen uitgebreid. FACSIMILE-UITGAVE van de editie : 's Graavenhaage: Pieter De Hondt, 1728.
Den Haag, Voorhoeve, 1978. 43,5 x 29 x 10 cm. In verguld leer gebonden. Hardcover. Met vele illustraties in z/w. Arabisch genummerd exemplaar [nummer 684] FRAAI EXEMPLAAR / ALS NIEUW  

175,00 Euro

Bestellen/Order
HOF, W.J. OP 'T.  - Engelse Pietistische geschriften in het Nederlands. 1598-1622. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Rotterdam, Lindenberg, 1987. 24,5 x 17 cm. Gebonden. Hardcover. 731 pag. + stellingen.  

14,00 Euro

Bestellen/Order
HOLTROP, P.N. & STAALDUINE, TH.J.S.V. (RED.).  - De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg. Teksten uit kerkenraadsprotocollen, brieven en andere documenten 1713-1927. [ 3 delen ]
Kampen, Kok, 2003-2004. In verguld rood linnen gebonden Hardcovers. Deel 1: 1713-1817. Deel 2: 1817-1927. Deel 3: Registers van leden 1717-1919. Inventarisatie van archivalia 1713-1927. 3 delen: (xliii) 532 + (xxxvii) 830 + (xiv) 442 pag. Delen 2 en 3 nog verpakt in plastic folie; deel 1 heeft een paar kleine vlekjes op voorplat. KEURIGE SET  

48,00 Euro

Bestellen/Order
HOLTROP, P.N.  - ZGKN100 Een bundel opstellen over de zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland ter gelegenheid van de honderjarige herdenking van de Synode van Middelburg 1896.
KAMPEN, Stichting Werkgroep WZOK , 1996. 24 x 16 cm. Paperback / Softcover. 200 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

8,00 Euro

Bestellen/Order
HROCH, MIROSLAV & ANNA SKYBOVA.  - Inquisitie en Contrareformatie.
Alphen aan den Rijn: Atrium, 1988. 27,5 x 24,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 276 pag. MOOI EXEMPLAAR  

14,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
HYLKEMA, C. B.  - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw
Groningen/Amsterdam, Bouma's Boekhuis / Bert Hagen, 1978. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Ongewijzigde herdruk van de uitgave Haarlem 1900 en Haarlem 1902. 227 + 516 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

22,00 Euro

Bestellen/Order
JACOBS, JAN.  - Nieuwe visies op een oud visioen. Een portret van de Sint Willibrord Vereniging, 1948-1998.
Nijmegen. Valkhof Pers. 1998. Paperback / Softcover. Met foto's. XII, 346 pag. GOED EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
JACOBS, JAN; E.A.  - Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland.
Valkhof Pers. 2012. 24,5 x 17,5 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 867 pag. ALS NIEUW  

20,00 Euro

Bestellen/Order
JANSSEN, FRITS - PETER RANZIJN.  - Vincentius.
Volendam, [1981]. 29 x 21 cm. Softcover. Met illustraties in z/w. 47 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
JöCKLE, CLEMENS.  - Heiligen van alle tijden. Levens, legenden, iconografie.,
Baarn, Gooi en Sticht, 1995. Linnen met stofomslag. Met illustraties in kleur en z/w. 479 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

14,00 Euro

Bestellen/Order
JOHN THE EVANGELIST.  - The Multiplication of the Loaves and Fishes. John VI 5-13. [ excerpt from: 'Unless the Grain Die' ]
Worcester, Stanbrook Abbey Press, no date. 30,5 x 21 cm. A single leaf of handmade paper, printed both sides in red italics, mounted in overlapping card covers. [2] pag. NEAR FINE COPY  

30,00 Euro

Bestellen/Order
KANNEGIETER, J.Z.  - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam 1656 tot het begin negentiende eeuw.
Amsterdam/Haarlem, Scheltema & Holkema, 1971. 24,5 x 18 cm. In linnen gebonden. Hardcover. Met 15 afbeeldingen. VIII, 350 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

18,00 Euro

Bestellen/Order
KEMPIS, THOMAS à.  - Het leven van Jezus Christus. Gebeden en overdenkingen. isbn 9789043521468
Utrecht, Kok, 2013. Gebonden met stofomslag. Hardcover. 240 pag. NIEUW BOEK  

9,00 Euro

Bestellen/Order
KIECKES, CHARLES.  - Lourdes in woord en beeld.
Tilburg, W, Bergmans, z.j. 22 x 15 cm. In blauw verguld linnen gebonden. Met foto's. 62 pag.  

16,00 Euro

Bestellen/Order
KIERKEGAARD, SøREN.  - Brieven. Inleiding en keuze Henk van der Liet. Vertaling, commentaar en annotatie Diederik Grit en Edith Koenders.
Bornmeer. 2009. 21 x 14 cm. Paperback / Softcover. 233 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
KIRPESTEIN, J.W.  - Groen van Prinsterer als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw.
Proefschrift. Leiden, Groen, 1993. 8vo. Paperback / Softcover. 243 pag. ALS NIEUW  

12,00 Euro

Bestellen/Order
KNIJPENGA SIEGWART.  - Uit vuur en as. Oude legenden en hedendaags bewustzijn. [ isbn 9789062388813 ]
Christofoor, Uitgeverij, 2008. 24,5 x 17,5 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 288 pag. NIEUW BOEK  

10,00 Euro

Bestellen/Order
KNIPPING, JOHN B.  - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Heaven on Earth.
Nieuwkoop/Leiden, B. de Graaf/Sijthoff, 1974. Square [25,5 x 25,5 cm]. Hardcover (gilt clothbound). 2 volumes: XI+V+539 pp. With 472 b/w photogr. ills. Bibliogr., index. The covers are stained; the inner content is fine.  

270,00 Euro

Bestellen/Order
KOCH, E.M.F.  - Kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600.
Proefschrift VU Amsterdam, 1994. 23 x 15 cm. Gebonden. Hardcover. XXXI, 293 pag. + diskette.  

9,00 Euro

Bestellen/Order
KOERS, N.H. (RED.)  - Vier eeuwen domineesland.
Utrecht, Museum Catharijneconvent/ Zoetermeer, Meinema, 1997. Softcover, paperback. Met foto's. 120 pag. ALS NIEUW 

10,00 Euro

Bestellen/Order
KöHLBRüGGE, H.F.  - Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Luthers proponent. Echte bescheiden.
Amsterdam, J H den Ouden, 1833. 23 x 13 cm. Oorspronkelijke omslag. Softcover. XX, 166 pag. Redelijk exemplaar.  

35,00 Euro

Bestellen/Order
KOKHUIS, G.J.I.  - Twaalf eeuwen Katholiek Twente 797-1997. Momenten uit een levend(ig)e geloofsgenootschap.
Sticting Twente, 2000. 30,5 x 21 cm. Gebonden. Hardcover. Met foto's. 118 pag. ALS NIEUW 

12,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
KOOTEN, R. VAN.  - Aan Zijn voeten. Onderwijs en verdieping in de geloofsleer.
Leiden, Groen, 1993. 22,5 x 15,5 cm. Gebonden. Hardcover. 464 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

14,00 Euro

Bestellen/Order
KRUIJF, UDO DE ; E.A.  - Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen
IJselacademie Kampen, 2000. 24,5 x 18 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 264 pag. GOED EXEMPLAAR  

14,00 Euro

Bestellen/Order
KUITERT, H.M.  - Hetzelfde anders zien. Het christelijk geloof als verbeelding.
Kampen, Ten Have, 2005. 22 x 14 cm. 220 pag. Paperback.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
LEEUWEN, CHARLES VAN. ; STALPART VAN DER WIELE, JOANNES.  - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579 - 1630.
Nijmegen, Sun, 2001. Paperback. Met illustraties. 389 pag.MOOI EXEMPLAAR 

12,00 Euro

Bestellen/Order
LEEUWEN, CHARLES VAN. ; STALPART VAN DER WIELE, JOANNES.  - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579 - 1630.
Nijmegen, Sun, 2001. Paperback. Met illustraties. 389 pag.NIEUW 

13,00 Euro

Bestellen/Order
LINDEN, RENAAT VAN DER.  - Maria Bedevaartvaantjes. Volksdevotie op 1175 vaantjes.
Brugge, Tabor, 1988. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover with dustjacket. 30,5 x 23 cm. Illustraties. 328 pag. inclusief 3 voorbeeldvaantjes. ALS NIEUW.  

60,00 Euro

Bestellen/Order
LUIJK, MAARTJE DIRKJE VAN.  - Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle 1380-1580.
Proefschrift VU Amsterdam, 2003. Paperback / Softcover. XIV, 335 pag. ALS NIEUW  

17,00 Euro

Bestellen/Order
MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY.  - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne.
Dordrecht, Van der Tol, 1981. Gebonden met stofomslag. Hardcover. 370 pag. MOOI EXEMPLAAR 

19,00 Euro

Bestellen/Order
MACDONALD, A. A. AND OTHERS. & RIDDERBOS, H.N.B.  - The Broken Body. Passion Devotion in Late-Medieval Culture.
Groningen, Egbert Forsten, 1998. Paperback. Softcover. With illustrations in b/w. X, 239 pag. Copy with [slight] traces of use.  Volume 21, Series : Mediaevalia Groningana.

38,00 Euro

Bestellen/Order
MACDONALD, A. A. AND OTHERS.  - The Broken Body. Passion Devotion in Late-Medieval Culture. isbn 9789069801117
Groningen, Egbert Forsten, 1998. Paperback. With illustrations in b/w. X, 239 pages. NEW COPY Volume 21, Series : Mediaevalia Groningana.

60,00 Euro

Bestellen/Order
MARONIER, J.H.  - De orde der Jezuieten. Hare geschiedenis, inrichting en moraal.
Leiden, E.J. Brill, 1899. Eerste druk. Gebonden (privéband). Hardcover. XII, 294 pag. GOED EXEMPLAAR 

20,00 Euro

Bestellen/Order
MEERENDONK, L. VAN DE.  - Tussen Reformatie en Contra-Reformatie. Geest en Levenswijze van de clerus in Stad en Meierij van 's -Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ± 1520 en ± 1570.
Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1967. Verguld linnen. XXIV, 295. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deel IX. MOOI EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
MELIEF, P.B.A.  - Joannes van Hooydonk. Apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda. 1827-1853-1867.
Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1987. Verguld linnen. XXXII, 410 pag. MOOI EXEMPLAAR Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, deel LXXI.  

12,00 Euro

Bestellen/Order
MELLINK, ALBERT F.  - De wederdopers in de noordelijke nederlanden 1531-1544.
Leeuwarden, Gerben Dijkstra, 1981. Paperback. Softcover. 440 pag. NIEUW EXEMPLAAR 

11,00 Euro

Bestellen/Order
MELLINK, ALBERT F.  - De wederdopers in de noordelijke nederlanden 1531-1544.
Leeuwarden, Gerben Dijkstra, 1981. Paperback. Softcover. 440 pag. ALS NIEUW  

9,00 Euro

Bestellen/Order
MOLENAAR, M.CHR.M. EN ABBINK, G.A.M.  - Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht.
Gooi & Sticht, 1995. 29 x 20 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties in kleur en z/w. 96 pag. ALS NIEUW  

8,00 Euro

Bestellen/Order
NOLTHENIUS, HELENE.  - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
A'dam, Querido, 1990. Zesde druk. 23,5 x 16 cm. Paperback / Softcover. Illustr. 360 pag. GOED EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
OORDT, J.W.G. VAN.  - De godsdienst der Grieken met hunne volksdenkbeelden.
AC Kruseman, Haarlem, 1864. 28 x 18 cm. In verguld halfleer gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 388 pag. GOED EXEMPLAAR  

15,00 Euro

Bestellen/Order
OORT, J. VAN.  - Het Evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting.
Kampen-Ten Have, 2007. Vierde druk. 23,5 x 17 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in kleur. 192 pag. ALS NIEUW 

10,00 Euro

Bestellen/Order
OTTERSPEER, WILLEM.  - Werkplaatsen van Wijsheid, Geleerdheid en het Ware Geloof of de Wisselwerking tussen de Universiteiten van Leiden en Franeker.
Franeker, museum 't Coopmanshûs, 1985. 26 x 21,5 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties in kleur en z/w. 61 pag. GOED EXEMPLAAR  

9,00 Euro

Bestellen/Order
PAUS JOHANNES PAULUS II. - BEBBLETHWAITE, PETER EN KAUFMANN, LUDWIG.  - Uniek beeldverslag van een opmerkelijk man.
A'dam/Bruss., Elsevier, 1979. Oorspr.omslag. 126 pag. 

5,00 Euro

Bestellen/Order
PELIKAN, JAROSLAV.  - Geschiedenis van Maria.isbn 9789025947217
Baarn, Ten Have, 1997. Eerste druk. 24 x 16,5 cm. Paperback , Softcover. Met illustraties in kleur en z/w. 272 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
PETERS, FONS EN WILLEM NES.  - Bedevaarten in Europa.
Amsterdam / Tielt, Anthos / Lannoo, 1996. 28 x 23 cm. 160 pag. Gebonden. Hardcover. Geïllustreerd met foto's. Met een inleiding van Ernest Henau. Fotografie: Willem Mes. 

12,00 Euro

Bestellen/Order
POELS, VEFIE.  - Een Roomse Droom. Nederlandse Katholieken en de Noorse missie 1920 - 1975.
Nijmegen, Valkhof Pers, 2005. Paperback. 24 x 16 cm. Met illustraties. 693 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

15,00 Euro

Bestellen/Order
POL, FRANK VAN DER [RED.].  - Philippus Melanchthon. Bruggenbouwer. isbn 9789043518529
Utrecht, Kok, 2011. 30 x 22 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 400 pag. NIEUW BOEK  

15,00 Euro

Bestellen/Order
POST, PAUL EN KO SCHUURMAN (RED.).  - Op bedevaart in Nederland. Betekenis en toekomst van de regionale bedevaart.
Kampen, Gooi & Sticht, 2006. Paperback / Softcover. 24 x 16 cm. 144 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
QUISPEL, G.  - Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle.
Leiden, E.J. Brill, 1967. Cloth. 126 pages. With some underlinings.  

22,00 Euro

Bestellen/Order
RHYMER, JOSEPH.  - De Bijbelse wereld in kaart gebracht. Oorsprong en ontwikkeling tot heden.
Amsterdam, H.J.W. Becht, 1983. 4to. Gebonden met stofomslag (kreukje). Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 224 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
RHYMER, JOSEPH.  - De Bijbelse wereld in kaart gebracht. Oorsprong en ontwikkeling tot heden.
Amsterdam, H.J.W. Becht, 1983. 30 x 23 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 224 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
RIET, H. VAN DE & J.J. LUCASSEN.  - Leerboek der christelijke leer.
Roermond, Romen, 1931. In linnen gebonden. Hardcover. 310 pag. IN GOEDE STAAT 

12,00 Euro

Bestellen/Order
ROEST, BERT.  - A history of franciscan education (c.1210-1517).
Leiden, Brill, 2004. 24,5 X 16 cm.Hardcover (clothbound) with dustjacket. X, 405 pages. With stamp [ Archief exemplaar E.J. Brill ] NEAR FINE COPY  

60,00 Euro

Bestellen/Order
ROGGE, H.C. COOLHAES, CASPAR JANSZOON.  - Caspar Janszoon Coolhaes, de voorlooper van Arminius en der remonstranten. 2delen.
Amsterdam, Y. Rogge, 1865. 23,5 x 14 cm. Gebonden in karton. Schutbladen voor de helft afgesneden. Twee delen: XII, 255; IV, 247, 19 pag. GOEDE SET 

65,00 Euro

Bestellen/Order
RULLMANN, J. C.  - Een man van singuliere gaven. Dr. W. H. Gispen (1833-1909) in zijn leven en werken geschetst.
Delft, Meinema, 1933. 1ste druk. 22 x 15 cm. In linnen gebonden. Hardcover. 358 pag. Met foto's. KEURIG EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
SCHRAM, P.L.  - Willem van den Bergh 1850-1890.
Amsterdam: Uitgeverij Ton Bolland, 1980. 23 x 16 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in z/w. 203 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
SCHRIKS, CHRIS.  - Nondeju! God en geld in de schaduw van het Rijke Roomse Leven.
Zutphen, Walburg Pers, 2004. 23 x 15 cm. Paperback / Softcover. 240 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
SCHROEDER, HANS-W.  - Drieëenheid en drievuldigheid. Het geheim van de triniteit.
Zeist, Christofoor, 1990. Paperback. 175 pag. NIEUW EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
SCHROEDER, HANS-W.  - Over de wederkomst van Christus.
Zeist, Christofoor, 2000. Gebonden. 203 pag. NIEUW EXEMPLAAR 

11,00 Euro

Bestellen/Order
SCHROEDER, HANS-W.  - Over de wederkomst van Christus.
Zeist, Christofoor, 2000. Gebonden. 203 pag. NIEUW EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
SEPP, CHRISTIAAN.  - Het staatstoezicht op de GODSDIENSTIGE LETTERKUNDE in de Noordelijke Nederlanden.
Leiden, E.J. Brill, 1891. 23,5 x 15 cm. Oorspronkelijke omslag. Softcover. Rug Verstevigd [keurig]. 258 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

28,00 Euro

Bestellen/Order
SHEILS. W.J. & WOOD. DIANA.  - The Ministry : Clerical and Lay. [ Studies in Church History Volume 26 ]
Oxford: The Ecclesiastical History society/Blackwell, 1990. First published in USA. 22 x 14,5 cm. Hardcover with dustjacket. XII, 446 pages. [near] FINE COPY  

18,00 Euro

Bestellen/Order
SIMONS, MENNO.  - Menno Simons tractaten over den doop, het avondmaal , enz. voorafgegaan door een kort levensbricht en M .S. ,,Uitgang vanhet Pausdom" tweede vermeerderde druk.
AMSTERDAM, Muller Johannes, 1892. 21 x 13,5 cm. Oorspronkelijke omslag [ met wat gebruikssporen ] . Softcover. 70 pag.  

40,00 Euro

Bestellen/Order
SINT-BARTHOLOMEUS ANNA VAN.  - Autobiografie van Anna van Sint-Bartholomeus.
Antwerpen, Karmel, 1977. Soft cover. IX, 153 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
SMELIK, JAN.  - Het nieuwe liedboek in woord en beeld.
Boekencentrum, 2013. 25 x 17,5 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 155 pag. ALS NIEUW  

9,00 Euro

Bestellen/Order
SNEL , J . D . ( EINDRED.). .  - En God bleef toch in Mokum. Amsterdamse kerkgeschiedenis in de 19e en 20e eeuw . Twaalfde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.
Eburon, 2000. 24 x 16 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties in z/w. 559 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

14,00 Euro

Bestellen/Order
SPAINK, REINOUT. & SCHAIK, JOHN VAN (REDACTIE)  - De Hermetische Code.
Kampen, Ten Have, 2006. 23 x 15 cm. Paperback / Softcover. Kreukje achterplat. Met illustraties in z/w. 238 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

9,00 Euro

Bestellen/Order
STALKNECHT, H.A.  - Mensen van mondig geloof .De lange geschiedenis van de Sint Michaelparochie te Zwolle.
Zwolle, Waanders, 2007. 27 x 21,5 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties. 184 pag. NIEUW EXEMPLAAR Nog verpakt in folie. [ Met afbeelding ]  

12,00 Euro

Bestellen/Order
STANCLIFFE, DAVID.  - Kerken. Gebouwen - architectuur - liturgie.
Baarn, Forte, 2009. 27 x 22 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur. 288 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

14,00 Euro

Bestellen/Order
STELLINGWERFF, J.  - Dr. Abraham Kuyper en de Vrije Universiteit.
Kampen, Kok 1987. 8vo. Gebonden. Hardcover. Met foto's. 365 pag. 

12,00 Euro

Bestellen/Order
STOVERINCK, B. TH.  - De Index en de Boekencensuur in de Roomsch-Katholieke Kerk.
Uitgever malmberg, 1920. 19,5 x 13 cm. Oorspronkelijke omslag. Softcover. 86 pag. GOED EXEMPLAAR  

15,00 Euro

Bestellen/Order
STRACKE, D.A.  - Doornen Kroon van onzen Heer. Bloemen van Ons Geestelijk Erf , Nr. IV.
Antwerpen, Neerlandia, 1929. Oorspr. omslag (rug minimaal ongaaf). 53 pag.  

11,00 Euro

Bestellen/Order
TOEBES, C.J.  - Haagse Hervormde Historiën.
Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1978. Linnen met licht besch. stofomslag. Met 81 illustraties. 352 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
TOUW, H.C.  - Het verzet der Hervormde Kerk.
's-Gravenhage, 'Boekencentrum, 1946. 8vo. Blauw verguld linnen. Banden wat verweerd. Twee delen: 683, 393 pag.  

9,00 Euro

Bestellen/Order
TROMMIUS, ABRAHAM.  - Nederlandse Concordantie van de Bijbel. Negentiende grondig herziene druk en veel vermeerderde druk.
Den Haag, Voorhoeve, z.j. In verguld linnen gebonden. Hardcover. In de originele cassette. 1069 pag. 

20,00 Euro

Bestellen/Order
TROMMIUS, ABRAHAM.  - Nederlandse Concordantie van de Bijbel. Twaalfde grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave.,
Den Haag, Voorhoeve, z.j. 23 x 15,5 cm. In verguld linnen gebonden. Hardcover. Rug wat verkleurd. 1069 pag. GOED EXEMPLAAR  

19,00 Euro

Bestellen/Order
TROMP, NICO & JACQUES MAAS.  - Voorlezen uit Rembrandt. Visies op Bijbelse verbeeldingen.
Tielt, Lannoo, 1999. Paperback. Met foto's. 190 pag. GOED EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
VACCHI, DANTE ET ANNE VUYLSTEKE.  - Les jesuites en liberte. Avant-propos du Pere Ravier.
Paris, Edit. Filipacchi, 1990. 32 x 24,5 cm. Hardcover with dustjacket. Richly illustrated in b/w. 237 pag. FINE COPY Text in French. 

55,00 Euro

Bestellen/Order
VEEN, FREEK VAN DER.  - Kerken in Noord-Holland.
Zoetermeer, Boekencentum, 2001. 24 x 16 cm. Paperback / Softcover. Met foto's. 259 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
VEENMAN JAN, JOLANDA HAGEN EN JAN KOSTER  - Een kansrijk bestaan, De geschiedenis van drie parochies tussen Gooi en Vechtstreek.
Parochiebestuur Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg 2000. 4to. Linnen met stofomslag. Met foto's. 152 pag. GOED EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
VEENMAN, J.M.  - Gedreven door de tijd. Mr. Barthold Janszn. Ingel 1585 - 1653. Pastoor te Ankeveen 1618 - 1652.
Ankeveen, 2003. Paperback. Met illustraties in z/w. 64 pag. NIEUW 

7,00 Euro

Bestellen/Order
VERBURG, MARCEL E.  - Herman Dooyeweerd. Leven en werk van en Nederlands christen wijsgeer.
Baarn, Ten Have, 1989. 22 x 14,5 cm. Paperback / Softcover. 446 pag. Met een zeeer enkele markering. MOOI EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
VERGEER, CHARLES.  - Het Panterjong. Leven en lijden van Jezus de Nazarener.
Nijmegen, Sun, 2000. Paperback. 390 pag. Met illustraties. NIEUW EXEMPLAAR 

13,00 Euro

Bestellen/Order
VERGEER, CHARLES.  - Het Panterjong. Leven en lijden van Jezus de Nazarener.
Nijmegen, Sun, 2000. Paperback. 390 pag. Met illustraties. NIEUW EXEMPLAAR 

13,00 Euro

Bestellen/Order
VERHOEVEN, PAUL.  - Jezus van Nazaret.
Amsterdam, Meulenhoff, 2008. Derde druk. 21,5 x 14 cm. Paperback / Softcover. 287 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
VISSER, C.CH.G.  - De Lutheranen in Nederland. Tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
A'dam, De Bataafsche Leeuw, 1983. 28,5 x 22,5 cm. . Linnen met stofomslag. Rijk geillustreerd. 175 pag. - In nieuw staat. 

15,00 Euro

Bestellen/Order
VISSER, C.CH.G.  - De Lutheranen in Nederland. Tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
A'dam, De Bataafsche Leeuw, 1983. 28,5 x 22,5 cm. . Linnen met stofomslag. Rijk geillustreerd. 175 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

13,00 Euro

Bestellen/Order
VLIS, INGRID VAN DER.  - Door het land van de sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem (1668-1671).
Zutphen, Walburg Pers, 2005. 25 x 18 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in z/w. 280 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

17,00 Euro

Bestellen/Order
VOETS, BERTUS.  - Kerk tussen wildernis en weidegrond. Een oecumenische geschiedenis van de Schoorlse kerken.
Schoorl, 1994, R.K. Parochie H. Joannes de Doper. 144 pag, 140 illustraties in zwart/wit, hardcover. ALS NIEUW  

10,00 Euro

Bestellen/Order
VOS AZ.,G.J.  - Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkeraad en van de Classis van Amsterdam.
Amsterdam, Bom, 1903. 38 x 25 cm. Perkamenten band met rugtitels en goudopdruk. Band licht ongaaf / smoezelig. xx, 423, xxvi pag. Met 64 platen en portretten. 

50,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
VRIES, THOM J. DE.  - Festina Lente, haast u langsaam ! Een woord van de kerkvader Augustinus.... [met bijbehorende kaarten]
Zwolle, Tjeenk Willink, 1965. Softcover. Geniet. Met illustraties in z/w. 24 pag. + bijbehorende kaarten.  

6,00 Euro

Bestellen/Order
VRIES, THOM J. DE.  - Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae Est. Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid...
Zwolle, Tjeenk Willink, 1962. Softcover. Geniet. Met illustraties in z/w. 36 pag.  

6,00 Euro

Bestellen/Order
VRIJER, M.J.A. DE.  - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn 'Gekrookte riet'.
Vianen, Banier, 1968. Linnen. Met illustr. XVI, 246 pag. 

13,00 Euro

Bestellen/Order
VUYK, SIMON.  - Jacob Kantelaar. Veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821.
Zwolle, Waanders, 2005. 24 x 17 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties in z/w. 240 pag. NIEUW BOEK  

10,00 Euro

Bestellen/Order
VUYK, SIMON.  - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720-1820.
Amsterdam, de Bataafsche Leeuw, 2000. Gebonden met stofomslag. Met illustraties. 304 pag. « NIEUW »NIEUW BOEK  

12,00 Euro

Bestellen/Order
WAGENBERG-TER HOEVEN, ANKIE A. VAN.  - Het Driekoningenfeest. De uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de zeventiende eeuw
Proefschrift VU Amsterdam 1997. 25 x 16,5 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. 241 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

14,00 Euro

Bestellen/Order
WALL, ERNESTINE VAN DER. & WESSELS, LEO.  - Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850. isbn 9789077503737
Nijmegen,Vantilt, 2007. 24 x 16 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties. 454 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

15,00 Euro

Bestellen/Order
WALSCH, NEALE DONALD.  - Persoonlijk dagboek. Meditaties uit Een nieuw gesprek met God.
Utrecht, Kosmos Z&K, 2000. Paperback. Softcover. 376 pag. NIEUW EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
WELS, H.  - Herrnhutters In Zeist. Wonen, werken, geloven. isbn 9789068252132
Abcoude, Uniepers, 1999. 29 x 22,5 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 133 pag. ALS NIEUW  

12,00 Euro

Bestellen/Order
WERNER, J.G.  - Volledige verzameling van psalm-, lof- en evangelische gezangen, met voor- en tusschenspelen: by de gereformeerden in Holland in gebruik, vierstemmig voor het orgel gezet door J.G. Werner.
Nykerk, S.A. Hempenius, [1816]. Oblong: 15,5 x 23,5 cm. In halfleer gebonden. Hardcover. 220 pag. Redelijk exemplaar  

60,00 Euro

Bestellen/Order
WIGGERS, A. (RED.). EN ANDEREN.  - Rond de kerk in Zeeland. Derde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis.
Eburon, 1991. Paperback. Softcover. 292 pag.  

12,00 Euro

Bestellen/Order
YATES, FRANCES A.  - De verlichting van het rozenkruis. [ isbn 9789062719143 ]
Rotterdam, Synthese, 2012. 25 x 16,5 cm. In halflinnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 278 pag. NIEUW BOEK Nog verpakt in folie.  

14,00 Euro

Bestellen/Order
ZIJPP, N. VAN DER.  - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
Arnhem, Loghum Slaterus, 1952. 22,5 x 15 cm. Oorspronkelijke omslag. Met foto's. 263 pag.  

15,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
Terug naar Homepage